صدور کد رهگیری تایید نهایی محل خدمت مشخصات تحصیلی امتیازهای ویژه مشخصات فردی تصویر داوطلب کارت اعتباری شروع ثبت نام
  نکته مهم:  
 

ضروری است داوطلبان استخدام قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه کامل و دقیق راهنمای آزمون ها اقدام نموده و پس از کسب اطمینان از واجد شرایط بودن اقدام به ثبت نام در یکی از آزمونها نمایند. در این خصوص به منظور صرفه جویی در وقت و افزایش دقت ثبت نام توصیه می گردد قبل از ثبت نام "پیش نویس فرم ثبت نام آزمون مربوطه" توسط داوطلبان تکمیل گردد.

 
 


 
 
انتخاب آزمون 
  
  اینجانب با مطالعه دقیق و کامل راهنمای آزمون و حصول اطمینان از واجد شرایط بودن، ضمن موافقت با مفاد دفترچه راهنما مایل به ثبت نام در آزمون استخدامی شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشم.  
   
     
     
   
خروج
خرید کارت اعتباری
بازیابی کد رهگیری
ویرایش مشخصات
دريافت دفترچه راهنما
کد شهرستانها
کد دانشگاهها
کد رشته و گرایشهای تحصیلی